MAGI MÖRKA VÄGEN
Nekromanti

Nekromanti är vägen som handlar om att manipulera kraften som finns i död och de döende. En mäktig nekromant kan suga kraft från nedgjorda fiender och få dem att resa sig för att slåss på nekromantikerns sida. De sprider fruktan där de går och även novisar kan tala med de döda för att söka sig djupt ned i Den Andra sidans mysterier eller för att få veta saker om de levande …Vår lajv 2019
Det var en gång

01/05 - 05/05

Pris: 650kr

Anmäld dig här

Anmäl dig senast
15/3 för intrig


Incheck startar:
Tisdag 30/4
kl 12:00
Lavjet start:
Onsdag 1/5
kl 05:00

Lajvet Slutar:
Söndag 5/5
kl 05:00Lajv 2019

Vårlajv 2019
01/05 - 05/05

Höstlajv 2019
05/09 - 08/09

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB