RIKEN
Velaris

Styre: Monarki, feodalsamhälle

Klimat: Ljumma vintrar och varma somrar, (jämför ungefär syd-europa).

Geografi: Stort land med varierande natur, stora skogar och slättland samt floddalar och spridda större sjöar.

Tillgångar: Jordbruk, djurhållning, fiske i områden kring sjöarna, skogsbruk samt mindre industrier.

Befolkning: cirka 7 miljoner invånare

Religion: Den Alma tron är den rådande tron i Velaris och kungafamiljen bedriver jakt på andra religiösa grupper. Majoriteten av befolkningen är troende likt Frankrike på 1100talet.

Mode: 1100-1300 tal klassisk fantasy

Velaris är ett stort land som officiellt styrs av familjen Blodgrip, ätten som har styrt landet under de senaste 350 åren. Lander är dock uppdelat i en mängd grevskap, hertigdömen och andra relativt självständiga områden. Dessa olika Grevar, Hertigar och Friherrar bedriver regelrätta krig mot varandra för att utöka sina områden. Velaris ligger ofta i konflikt med Köldländerna och när dessa konflikter blossar upp till krig enas vanligtvis rikets furstar mot den gemensamma yttre fienden. För närvarande sitter den gamla änkedrottningen Katarina Blodgrip vid tronen och då hon inte har någon klar arvinge så väntar landet med spänning på den efterkommande successionsordningen. Inspiration till Velaris är klassiskt feodalsamhälle från korsfarartiden.

Viktiga städer:

Varisia: Huvudstad och sätet för den kungliga familjen. Antal invånare 200 000.

Nilmes: Högsäte för ätten Hammarnäve som leds av markgrevinnan Siri och en mycket viktig handelsplats. Antal invånare 75 000.

Pergign: Säte för ätten Silverstråle som leds av Baron Rickard, staden är känd för årliga festival och tornerspel. Antal invånare 67 000.

Ryon: text

Adelshus:

Om du vill spela en adelsman måste ätt och titel godkännas av arrangör.

Titlar och rang:

Kung/Drottning (den enväldige härskaren över Velaris) Kunglig prins/prinsessa (barn till en regerande kunglighet) Prins/prinsessa av blodet (medlemmar av kungafamiljen på sidolinjer, med arvsrätt till kungakronan)

Högadel

Hertig/hertiginna (de mäktigaste kronvasallerna) Markgreve/markgrevinna (grevar med förläning vid kungadömets gränsmarker, med stort ansvar för rikets försvar) Greve/grevinna (kan vara kronvasaller eller lyda under en furste eller hertig) Baroner/baronessor (kan vara kronvasaller eller lyda under en furste, hertig, markgreve eller greve)

Lågadel

Friherre/Friherrinna (avståndet i förmögenhet och makt mellan en friherre och en baron är enormt) Riddare
Herremän/damer (vasaller som inte själva utför rusttjänst)


Vår lajv 2019
Det var en gång

01/05 - 05/05

Pris: 650kr

Anmäld dig här

Anmäl dig senast
15/3 för intrig


Incheck startar:
Tisdag 30/4
kl 12:00
Lavjet start:
Onsdag 1/5
kl 05:00

Lajvet Slutar:
Söndag 5/5
kl 05:00Lajv 2019

Vårlajv 2019
01/05 - 05/05

Höstlajv 2019
05/09 - 08/09

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB