MAGIREGLER

Övergripande:

Magin är uppdelad i 2 huvudvägar Ljus och Mörker, har du valt att vandra den ljusa vägen kan du aldrig vandra den mörka och vice versa. Vägarna har sedan ytterligare inriktningar som beskrivs mer i detalj i respektive avdelning.

Vandring: Standard vandringen är 1 nivå på 2 lajv, dock har vissa raser för och nackdelar. Om en viss ras har en fallenhet för en viss väg så har de möjligheten att gå upp 2 nivåer på 3 lajv, om de har inte har fallenhet så kan de på upp 1 nivå på 3 lajv.

Lärling: För att bli magiker så måste man gå i lära hos en magiker som har minst nivå 3. Off: första lajvet så väljer vi ut 2-4 magiker som börjar på lite lite högre nivå 2 till 3 samt att vi låter x antal spelare få möjlighet att utan att ha en mästare börja vandra. Man kan bara vara läromästare till ett begränsat antal lärjungar, denna begränsning är knutet till nivå

Mana: Magi kräver mana för att kunna kastas varje formel har en viss mana kostnad och varje magiker har tillgång till en viss mängd beroende på nivå.Vår lajv 2019
Det var en gång

01/05 - 05/05

Pris: 650kr

Anmäld dig här

Anmäl dig senast
15/3 för intrig


Incheck startar:
Tisdag 30/4
kl 12:00
Lavjet start:
Onsdag 1/5
kl 05:00

Lajvet Slutar:
Söndag 5/5
kl 05:00Lajv 2019

Vårlajv 2019
01/05 - 05/05

Höstlajv 2019
05/09 - 08/09

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB