TORTYRMÄSTARE

Du är en smärtans mästare och har genom år av träning lärt dig hur då på bästa sätt kan få dina offer att berätta sina innersta hemligheter. Med dina redskap och frågor är de få som kan motstå att ge dig det du söker. Tortyrmästarna är fruktade och vanligt folk undviker helst att vara i dess närhet. Ni är en av de styrandes aktad yrkesgrupp om än en som inte får vistas i de fina salongerna.

Off: Som tortyrmästare har du förmågan att genom tortyr få fram svar från dina offer. Antalet frågor och svar som du kan få ställa beror på vilken nivå du har inom yrket (1-5). På lägre nivåer kommer ditt offer ta skada men ju högre du vandrar ju skickligare blir du att tillfoga smärta utan att ge fysisk skada. För att ha möjligheten att tortera någon krävs att du har tillgång till någon typ av tortyrredskap upp till spelaren att själv besluta vad hen använder.

Praktiskt: Spela upp en scen med dina verktyg, säg off Tortyr du måste sanningsenligt svara på den fråga jag ställer.

OBS tänk på att detta kan vara en jobbig och stressande scen för motspelaren så var hela tiden vaksam och fråga om motspelaren är ok med spelet.

Att avancera som Tortyrmästare

För att avancera som tortyrmästare samlas de som praktiserar yrket och tre av dessa väljs ut som Smärtansråd, oftast de som är närvarande med högst grad (och förslagsvis, de som inte kan avancera detta lajv). Därefter får de församlade torterarna presentera vad de åstadkommit inför rådet som på en poängskala värderar ditt bidrag till det akademiska fältet. Du kan antingen berätta om dina dåd som torterare, överräcka en studie kring ett ämne som din roll gjort eller liknande handlingar i smärtans tjänst. Rådet bestämmer sedan vad de anser din prestation vara värd och skriver ned detta med en motivering.

Rent inlajv skickas detta iväg till lämplig inrättning men OFF går dokumentet till ARR som sedan bestämmer huruvida din roll avancerar inom yrket.

Beroende på hur väl du presterar får du efter lajvet välja att till nästa lajv;

- Avancera en befintlig förmåga
- Välja en ny förmåga, på en nivå du behärskar
- Öka i grad

Att öka i Grad ger dig alltid möjlighet att välja en förmåga på den nya graden.

Att vara Smärtans råd

Att vara Rådsmedlem är både ett IN- och OFF-ansvar. På lajvet kommer det att finnas en bok där skeendet från Smärtansråd kommer att skrivas ned. De roller som presenteras inför Rådet skall få sina namn nedtecknade, berätta om vad de åstadkommit och huruvida de önskar avancera en förmåga, lära sig något nytt eller öka i grad. Därefter får varje Rådsmedlem värdera prestationen på en skala från 1-3 (Vilket betyder att en person kan få 3-9poäng) och en motivation om vad de tycker att rollen förtjänar. Denna bok lämnas sedan in till ARR efter lajvet som utifrån Rådets rekommendation ger de berörda spelarna möjlighet att avancera eller inte.

Som Rådsmedlem kan du inte själv avancera detta lajv.

Antal deltagare
-På kommande Lajv-

79


Vårlajv 2019
Det var en gång

01/05 - 05/05

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
31/3 för intrig


Incheck startar:
Tisdag 30/4
kl 12:00
Lavjet start:
Onsdag 1/5
kl 05:00

Lajvet Slutar:
Söndag 5/5
kl 05:00Lajv 2019

Vårlajv 2019
01/05 - 05/05

Höstlajv 2019
05/09 - 08/09

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB