SHAMAN

Shamaner är ofta en kombination av mäktiga magiker och spirituella ledare. De återfinns oftast bland folk som lever i klaner och ses av mer civiliserade länder som skojare eller hycklare. Till sina respektive folk ingjuter de ofta vördnad och respekt. Shamanerna har kraften att tala med andarna och krafterna omkring sig och forma detta mäktiga tal till små föremål. En shaman använder inte mana, utan drar från krafterna omkring sig. De binder sina förfäders kunskaper i små föremål, fetishes, som de sedan kan släppa lös i världen. En shaman kan begära att tala med andarna omkring sig för att få svar på frågor, de kan bära en fetish som tvingar dess hållare att tala sanning och de kan få Grodans ande att besätta en person.

OFF:

En shaman har fetishes föremål laddade med kraft. Shamanen får innan lajvet bestämma från sin lista av kunskaper vilka fetishes denna ska börja med och hur många. Fetishes kan vara olika starka med ett visst antal ‘laddningar’. Somliga har permanenta effekter såsom att bäraren får 1 extra kp så länge denna har föremålet. Shamanerna kan dela ut sina föremål till andra spelare som då får den positiva eller negativa effekten.Antal deltagare
-På kommande Lajv-

79


Vårlajv 2019
Det var en gång

01/05 - 05/05

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
31/3 för intrig


Incheck startar:
Tisdag 30/4
kl 12:00
Lavjet start:
Onsdag 1/5
kl 05:00

Lajvet Slutar:
Söndag 5/5
kl 05:00Lajv 2019

Vårlajv 2019
01/05 - 05/05

Höstlajv 2019
05/09 - 08/09

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB