HELARE

Som helare/läkare kan din roll bota och motverka skador och framförallt, starta helningstiden. Vad helarna kallas i olika kulturer och mellan folkslag varierar även om deras funktion är densamma; Att läka och vårda.

Även om det regeltekniska är detsamma för hela yrket, uppmuntrar vi till att de olika kulturerna och folkslagen har sina egna varianter. En mänsklig fältskär kanske står med såg och bandage i högsta hugg medan en alvisk helare viskar kraftfulla ord medan de bandagerar och ett svartblod i sin tur ger smärtan och blodet som ett offer till sin Gudom för att såret ska sluta sig.

Att avancera som Helare

För att avancera som helare samlas de som kan läkekonst och tre av dessa väljs ut som tribunal, oftast de som är närvarande med högst grad (och förslagsvis, de som inte kan avancera detta lajv). Därefter får de församlade doktorerna och helarna presentera vad de åstadkommit inför tribunalen som på en poängskala värderar ditt bidrag till det akademiska fältet. Du kan antingen berätta om dina dåd som helare, överräcka en studie kring ett ämne som din roll gjort eller kanske överlämna en kur från en lyckad intrig. Tribunalen bestämmer sedan vad de anser din prestation vara värd och skriver ned detta med en motivering. Rent inlajv skickas detta iväg till lämplig inrättning men OFF går dokumentet till ARR som sedan bestämmer huruvida din roll avancerar inom yrket.

Beroende på hur väl du presterar får du efter lajvet välja att till nästa lajv;

- Avancera en befintlig förmåga
- Välja en ny förmåga, på en nivå du behärskar
- Öka i grad

Att öka i Grad ger dig alltid möjlighet att välja en förmåga på den nya graden.

Att vara Tribunal

Att vara tribunal är både ett IN- och OFF-ansvar. På lajvet kommer det att finnas en bok där skeendet från tribunalen kommer att skrivas ned. De roller som presenteras inför tribunalen skall få sina namn nedtecknade, berätta om vad de åstadkommit och huruvida de önskar avancera en förmåga, lära sig något nytt eller öka i grad. Därefter får varje tribunal värdera prestationen på en skala från 1-3 (Vilket betyder att en person kan få 3-9poäng) och en motivation om vad de tycker att rollen förtjänar. Denna bok lämnas sedan in till ARR efter lajvet som utifrån tribunalens rekommendation ger de berörda spelarna möjlighet att avancera eller inte.

Som tribunal kan du inte själv avancera detta lajv.Vår lajv 2019
Det var en gång

01/05 - 05/05

Pris: 650kr

Anmäld dig här

Anmäl dig senast
15/3 för intrig


Incheck startar:
Tisdag 30/4
kl 12:00
Lavjet start:
Onsdag 1/5
kl 05:00

Lajvet Slutar:
Söndag 5/5
kl 05:00Lajv 2019

Vårlajv 2019
01/05 - 05/05

Höstlajv 2019
05/09 - 08/09

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com

© 2018 Larp Lab Imagination AB