ARRANGEMANG



Kommande lajv




Höstlajv 2019

Datum för lajv: 5 september - 8 september



Stämningstexter

Det var en gång (Lyssna till Stämningstexten här)


Antal deltagare
-På kommande Lajv-

13


Kommande Lajv
Höstglöd

05/09 - 08/09

Pris: 650kr

Anmäl dig här

Anmäl dig senast
31/7 för gruppintrig


Incheck startar:
Tisdag 4/9
kl 12:00
Obligatoriskt infomöte:
Tisdag 4/9
kl 21:00
Lavjet start:
Onsdag 5/9
kl 05:00

Lajvet Slutar:
Söndag 8/9
kl 05:00



Lajv 2019

Vårlajv 2019
01/05 - 05/05


Höstlajv 2019
05/09 - 08/09

Kontakta oss

arr@skymningssagor.com





© 2018 Larp Lab Imagination AB